EVOline CP-Box concept: de voordelen

Veiligheid

In geval van brand mag de brandlast van de gebruikte bouwmaterialen binnen een gebouw een bepaalde grenswaarde niet overschrijden. Het grote aantal leidingen alleen al is door de PVC materialen verantwoordelijk voor zeer hoge brandlast waarden.

Voorbeeld traditionele installatie

Alleen al de installatie voor de werkplekken neemt in dit voorbeeld ruim 1/3 van de totaal toegestane brandlast voor haar rekening. Daar komen de installatie voor verlichting, gebouwbesturing, netwerk en overige bouwmaterialen nog bij. Hierdoor ontstaat vaak maar een kleine marge tot de maximaal toegestane brandlast.

Voorbeeld EVOline CP-Box installatie

Door de zeer grote reductie van het aantal kabels bij het EVOline CP concept ontstaat er in dit voorbeeld een reserve van 94% tot de maximaal toegestane brandlast per m2 wordt bereikt.

Maximale flexibiliteit

Uit diverse onderzoeken is gebreken dat de gemiddelde huurders wisseling, verbouwing of interne verhuizing, eens in de drie jaar plaats vind. Op werkplek niveau is dit zelf 72% op jaar basis.
Of de ruimte nu moet worden ingericht als kantoor, archief, vergaderruimte, opleidingsruimte, praktijk of gym. Met het EVOline CP concept past u de installatie snel en efficiënt aan voor het gebruik iedere toepassing. Geen kabel chaos, ook niet na de zoveelste aanpassing.

Minder belastend voor ons milieu

Een installatie met het EVOline Consolidation Points concept zorgt voor het gebruik van minder koper, minder PVC en veroorzaakt minder afval en minder verspilling van grondstoffen.

Benodigde kabellengte: 455 m

Klassieke stervormige installatie met vast aansluitingen en NYM leidingen.

Benodigde kabellengte: 39 m

Installatie met EVOline consolidation Points en vlakbandkabel als ringleiding.