Veiliger door reductie van de brandlasten

In geval van brand mag de brandlast van de gebruikte bouwmaterialen binnen een gebouw een bepaalde grenswaarde niet overschrijden. Het grote aantal leidingen alleen al is door de PVC materialen verantwoordelijk voor zeer hoge brandlast waarden.

Voorbeeld traditionele installatie

Alleen al de installatie voor de werkplekken neemt in dit voorbeeld ruim 1/3 van de totaal toegestane brandlast voor haar rekening. Daar komen de installatie voor verlichting, gebouwbesturing, netwerk en overige bouwmaterialen nog bij. Hierdoor ontstaat vaak maar een kleine marge tot de maximaal toegestane brandlast.

Voorbeeld EVOline CP-Box installatie

Door de zeer grote reductie van het aantal kabels bij het EVOline CP concept ontstaat er in dit voorbeeld een reserve van 94% tot de maximaal toegestane brandlast per m2 wordt bereikt.